Almmuhus

Almmuhus

Anne Gro 40 jagi

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Riegádanbeaivi

Anne Gro 40 jagi

Odne lea min movttegis bargoskihpári riegádanbeaivi.

Mii sávvat hui ollu lihku beaivái, ja sávvat dus
šaddá somás ja hávskkes ávvudeapmi.

Sála dievva dearvvuođat buohkain Ávviris.
Sihke Guovdageainnus, Kárášjogas, Álttás, Romssas ja Oslos.