Almmuhus

Almmuhus

Anna Louise Skoglund

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Riegádanbeaivi

Anna Louise Skoglund

Ráhkis muoŧŧá ja unnaoappáš!
Hui hui ollu lihkku 20 jagi beivviin mii dus lea odne 07.09.18.
Don leat nu divrras midjiide ja mii leat nu buorit dutnje.
Sála dievva riegádanbeaivve dearvuođat oappás, muoŧŧalis Maijas ja gáibmeristnieiddas Aila Louises.