Almmuhus

Almmuhus

Sápmi stuorru!

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Sápmi stuorru

Sápmi stuorru!

De viimmat!
Munno unna gánddaš riegádii 07.b. guovvamánus UNN:s, ja lei olles 3715 gr. ja 52 cm.
Unnoraš lei hui bures boahtin ja letne mearehis movttegat.

Ándás-Ánte Anette ja Heaik'Asllat Piera.