Almmuhus

Almmuhus

Ana Maria ja Inga Eveline

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Riegádanbeaivi

Ana Maria ja Inga Eveline

Min ráhkis stuorabiiggát ja buoremus stuoraoappát, Ana Maria ja Inga Eveline deavdiba olles 12- ja 10 jagi, miessemánu 8.beaivvi.

Lihkku dutno beivviin! Sávašeimmet maid dutnoide buot buori boahtteáiggis!

Doai hervebeahte min beivviid, leahte eatni ja áhči stuora veahkit ja unnibuin deháleamos ovdagovat!

Mii leat mearehis buorit dutnoide ♡♡

Dearvuođat unn’oappážis, vieljas, eatnis ja áhčis