Almmuhus

Almmuhus

40 jagi beaivi

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Riegádanbeaivi

40 jagi beaivi

Ollu lihkku 40 jagi beivviin mii lea golggotmánu 31.beaivvi, ráhkis Márjá!

Sávvat dus lea hávskkes riegádanbeaivi!

Liekkus dearvvuođat eatnis, áhčis ja vieljas.