Almmuhus

Almmuhus

Háliida oahpahit árbe­virolaš goađá­stallama olbmuide

LOAVDDAGOAHTI: Dáppe, Guovdageainnu márkana olggobealde, háliida Anders Aslaksen Siri oahpahit olbmuide dološ goađástallama ja goahtenamahusaid. Govven: Iselin Skum

Sus lei álggos jurdda turistegoahtit, hukset gávpevistti ja čájehit sámi kultuvrra sidjiide geat fitnet Guovdageainnus. Muhto jurdda rievddai ja dál sus lea áigumuš oahpahit goađástallama mánáide, nuoraide ja rávisobmuide.

Loga dán ášši ja eará Pluss-áššiid juohke vahkku avvir.no:s

Deaddil dákko - šatta abonneantan!

Loga Pluss ja eAviissa, 50 kr. mánnui. Ávvir Ollislaš, báberaviisa oktan eAviissain ja Plussain, 102 kr. mánnui.

Abonnemeanta lea doaimmas dassážii go bissehat dan. Das ii leat čanastatáigi.

Jus leat abonneanta:
Pluss lea mielde ollislaš ja digitála abonnemeanttas.

Jus leat ovdalaččas jo abonneanta, registrere iežat, sádde e-boastta dahje riŋge 934 40 700 vai oaččut Ávvir Plussa ja eAviissa.

Jus leat eambbo gažaldagat, riŋge min kunddarbálvalussii, tlf. 934 40 700 dahje e-boastta.

For Norsk, les her

Ovdasiiddus dál