Almmuhus

Almmuhus

«Spirit in the sky» njunnošis sihke Spotifys ja Youtubes  – Dat lea somá ja stuora deaddu

– Ii leat sihkar ahte dat musihkka mii eanemusat čuojahuvvo Spotifys ja Youtubes vuoitá, lohká Eurovision Norway neahttasiiddu jođiheaddji Martin Fjellanger. ﷯Govven: Martin Fjellanger, Eurovision Norway.

Mánnodaga čájehuvvui ahte lea KEiiNO joavku mii čuojahuvvo buot eanemusat Norgga Melodi Grand Prix lávlagiin, ja eará lávlagat leat olu unnit čuojahuvvon.

Loga dán ášši ja eará Pluss-áššiid juohke vahkku avvir.no:s

Deaddil dákko - šatta abonneantan!

Loga Pluss ja eAviissa, 50 kr. mánnui. Ávvir Ollislaš, báberaviisa oktan eAviissain ja Plussain, 102 kr. mánnui.

Abonnemeanta lea doaimmas dassážii go bissehat dan. Das ii leat čanastatáigi.

Jus leat abonneanta:
Pluss lea mielde ollislaš ja digitála abonnemeanttas.

Jus leat ovdalaččas jo abonneanta, registrere iežat, sádde e-boastta dahje riŋge 934 40 700 vai oaččut Ávvir Plussa ja eAviissa.

Jus leat eambbo gažaldagat, riŋge min kunddarbálvalussii, tlf. 934 40 700 dahje e-boastta.

For Norsk, les her

Ovdasiiddus dál