Almmuhus

Almmuhus

– Sámi giella­stipeanda movttii­dahttá 

STIPEANDAJUOHKIN: Studeanttaguovttos Stigo Holm (nubbin gurut bealde) ja Elle Helene N. Siri (nubbin olgeš bealde) leigga ilus go oaččuiga sámi giellastipeandda. Govas maid Sámi allaskuvlla lektor May Britt Utsi (gurut ravddas) ja Sámi allaskuvlla rektor Gunvor Guttorm (olgeš ravddas). Goalmmát gii oaččui stipeandda, Malin Kristina Sandvik Wilks, ii sáhttán boahtit stipeandajuohkimii.  ﷯Govven: Anne Marie Therese Eira Kemi

Golbma studeantta ožžo sámi giellastipeandda, mii galgá earret eará nannet oahpaheaddje­dili guovlluin gos sámegiella lea unnitlogus. 

Loga dán ášši ja eará Pluss-áššiid juohke vahkku avvir.no:s

Deaddil dákko - šatta abonneantan!

Loga Pluss ja eAviissa, 50 kr. mánnui. Ávvir Ollislaš, báberaviisa oktan eAviissain ja Plussain, 102 kr. mánnui.

Abonnemeanta lea doaimmas dassážii go bissehat dan. Das ii leat čanastatáigi.

Jus leat abonneanta:
Pluss lea mielde ollislaš ja digitála abonnemeanttas.

Jus leat ovdalaččas jo abonneanta, registrere iežat, sádde e-boastta dahje riŋge 934 40 700 vai oaččut Ávvir Plussa ja eAviissa.

Jus leat eambbo gažaldagat, riŋge min kunddarbálvalussii, tlf. 934 40 700 dahje e-boastta.

For Norsk, les her

Ovdasiiddus dál