Almmuhus

Almmuhus

Gergosat álgit oahpahallin 

Boahttevaš áigái ráhkaneamen: Sámi joatkkaskuvlla Kárášjoga teknihkalaš- ja industriijafága oahppit Simen Paltto, Sander Paltto ja Tor Kristian Solbakken vulget fárgga hárjehallansajiide bargoeallimiin oahpásmuvvat. ﷯Govva: Astrid Helander

Dát golbma oahppi leat juo gávdnan hárjehallansaji alcceseaset, ja Equinor fitnodat lea dáhtton ovtta sis boahtit oahpa­hallisaji jearahallamii, boahtte vahkus. 

Loga dán ášši ja eará Pluss-áššiid juohke vahkku avvir.no:s

Deaddil dákko - šatta abonneantan!

Loga Pluss ja eAviissa, 50 kr. mánnui. Ávvir Ollislaš, báberaviisa oktan eAviissain ja Plussain, 102 kr. mánnui.

Abonnemeanta lea doaimmas dassážii go bissehat dan. Das ii leat čanastatáigi.

Jus leat abonneanta:
Pluss lea mielde ollislaš ja digitála abonnemeanttas.

Jus leat ovdalaččas jo abonneanta, registrere iežat, sádde e-boastta dahje riŋge 934 40 700 vai oaččut Ávvir Plussa ja eAviissa.

Jus leat eambbo gažaldagat, riŋge min kunddarbálvalussii, tlf. 934 40 700 dahje e-boastta.

For Norsk, les her

Ovdasiiddus dál