Almmuhus

Almmuhus

Buollin­čáskadeaddjit šaddet bargat politiijaid barggu 

LIHKOHISVUOTA: Mannan vahkkoloahpa lei biilalihkohisvuohta Kárášjogas, gos čáskadanveahka šattai vuordit guhká ovdal go politiijat jovde báikái. ﷯Govven: Inga Marie Guttorm

Kárášjoga buollin- ja čáskadanbálvalusa hoavda, Nils Asllat Kildedam, lohká dávjjibut ja dávjjibut dáhpáhuvvat ahte sii barget politiijaid barggu. 

Loga dán ášši ja eará Pluss-áššiid juohke vahkku avvir.no:s

Deaddil dákko - šatta abonneantan!

Loga Pluss ja eAviissa, 50 kr. mánnui. Ávvir Ollislaš, báberaviisa oktan eAviissain ja Plussain, 102 kr. mánnui.

Abonnemeanta lea doaimmas dassážii go bissehat dan. Das ii leat čanastatáigi.

Jus leat abonneanta:
Pluss lea mielde ollislaš ja digitála abonnemeanttas.

Jus leat ovdalaččas jo abonneanta, registrere iežat, sádde e-boastta dahje riŋge 934 40 700 vai oaččut Ávvir Plussa ja eAviissa.

Jus leat eambbo gažaldagat, riŋge min kunddarbálvalussii, tlf. 934 40 700 dahje e-boastta.

For Norsk, les her

Ovdasiiddus dál