Almmuhus

Almmuhus

Hástet nuoraid sáme­giel oahpa­headdje­ohppui

Rektruttereme olles leahtuin: Campus Álttá oahpaheaddji ja pedagogihka instituhta universitehtalektor Inger Anne Gaup ja vuođđoskuvlaoahpaheaddjioahpu oahppojođiheaddji Yngve Engkvist geahččaleigga Álttá sámegielat nuoraid hástalit šaddat oahpaheaddjin. ﷯Govva: Marit Elin Kemi.

Álttás leat sullii 120 nuora geain lea sámegiella fágan ­nuoraid- ja joatkkaskuvllas. Sin geahččala UiT sámegiel oahpaheaddjeoahpu jođiheaddji dál geasuhit šaddat oahpaheaddjin. 

Loga dán ášši ja eará Pluss-áššiid juohke vahkku avvir.no:s

Deaddil dákko - šatta abonneantan!

Loga Pluss ja eAviissa, 50 kr. mánnui. Ávvir Ollislaš, báberaviisa oktan eAviissain ja Plussain, 102 kr. mánnui.

Abonnemeanta lea doaimmas dassážii go bissehat dan. Das ii leat čanastatáigi.

Jus leat abonneanta:
Pluss lea mielde ollislaš ja digitála abonnemeanttas.

Jus leat ovdalaččas jo abonneanta, registrere iežat, sádde e-boastta dahje riŋge 934 40 700 vai oaččut Ávvir Plussa ja eAviissa.

Jus leat eambbo gažaldagat, riŋge min kunddarbálvalussii, tlf. 934 40 700 dahje e-boastta.

For Norsk, les her

Ovdasiiddus dál