Almmuhus

Almmuhus

Háliida geasuhit eambbosiid válljet seamma barggu go ieš

Campus Álttá oahpaheaddji ja pedagogihka instituhta universitehtalektor Inger Anne Gaup.   ﷯Govven: Kila Anti (vuorkágovva)

– Dat lea hui fiinna bargu, ja mun lean hui ilus go beasan oahpaheaddjin bargat, dadjá Inger Anne Gaup.

Loga dán ášši ja eará Pluss-áššiid juohke vahkku avvir.no:s

Deaddil dákko - šatta abonneantan!

Loga Pluss ja eAviissa, 50 kr. mánnui. Ávvir Ollislaš, báberaviisa oktan eAviissain ja Plussain, 102 kr. mánnui.

Abonnemeanta lea doaimmas dassážii go bissehat dan. Das ii leat čanastatáigi.

Jus leat abonneanta:
Pluss lea mielde ollislaš ja digitála abonnemeanttas.

Jus leat ovdalaččas jo abonneanta, registrere iežat, sádde e-boastta dahje riŋge 934 40 700 vai oaččut Ávvir Plussa ja eAviissa.

Jus leat eambbo gažaldagat, riŋge min kunddarbálvalussii, tlf. 934 40 700 dahje e-boastta.

For Norsk, les her

Ovdasiiddus dál