Almmuhus

Almmuhus

Biilalihkohis­vuohta Ráissas

Čájáhusgovva: Josef Isak Utsi

Guokte biilla beaškkehedje oktii Guohcanuoris Ráissas duorastaga beaivet. Biillain ledje viđas ja sii ožžot dál veahki dearvvašvuođabargiin.

Almmuhuvvuon: 
Duorastat, 3 Ođđajagimánu, 2019 - 13:23
Ođastuvvon: 
Ođastuvvon: 03.01.2019 - 17:14
Fáddásánit: 

Heahteveahkit leat ollen lihkohisvuođabáikái mii dáhpáhuvai E6 luottas ja dat viđas geat ledje biillas ožžot veahki ambulánsabargiin, dieđihuvvo ovdalaš diibmu 13 duorastaga.

Sii geat ledje lihkohisvuođas, leat dál dolvojuvvon Sonjatun dearvvašvuođaguovddážii gos ožžot viidáset veahki.

Johtolaga fertejit luoitit meattá báikki dađistaga, dassážii go besset sirdit eret roakčanan biillaid, dieđihit Romssa politiijat Twitteris.

 

 

 

 

Ovdasiiddus dál