Almmuhus

Almmuhus

Asfáltaravda dagahii ahte son massii vuodjinkoartta

ALLA ASFÁLTARAVDA: Alf Kristian Eriksen govvii asfáltaravdda gokko su eamit ribahii biilla doarrás ja šattai biilalihkohisvuohta. Govas oainnát ahte lea measta biilavuodjinkoartta alu asfáltaravda, lagabui 10 centimehtera.﷯Priváhtagovva

«Ipmirdat go ahte don livččet sáhttán dagahit jápminlihkohisvuođa», dadje politiijat sutnje ja ­válde sus eret biilavuodjinkoartta. Dan čuoččuha nisu, gii dál gáibida oažžut vuodjinkoarttas ruovttoluotta, go oaivvilda son ii leat mieleavttus dagahan biilalihkohisvuođa.

Loga dán ášši ja eará Pluss-áššiid juohke vahkku avvir.no:s

Deaddil dákko - šatta abonneantan!

Loga Pluss ja eAviissa, 50 kr. mánnui. Ávvir Ollislaš, báberaviisa oktan eAviissain ja Plussain, 102 kr. mánnui.

Abonnemeanta lea doaimmas dassážii go bissehat dan. Das ii leat čanastatáigi.

Jus leat abonneanta:
Pluss lea mielde ollislaš ja digitála abonnemeanttas.

Jus leat ovdalaččas jo abonneanta, registrere iežat, sádde e-boastta dahje riŋge 934 40 700 vai oaččut Ávvir Plussa ja eAviissa.

Jus leat eambbo gažaldagat, riŋge min kunddarbálvalussii, tlf. 934 40 700 dahje e-boastta.

For Norsk, les her

Ovdasiiddus dál