Almmuhus

Almmuhus

Girje­busse lea ere­noamáš reaidu ola­hit álbmoga

II DOARJJO SÁMEDIGGERÁĐI: Bargiidbellodaga sámediggejoavkku parlamentáralaš jođiheaddji Ronny Wilhelmsen Sámedikki sártnestuolus.  ﷯Vuorkágovva: Inger Marie Guttorm

Sámedikki unnitlogu bellodagat, Bargiid­bello­dat ja Árja, eai doarj­jo Sámediggeráđi evttohusa heaittihit Girjebusse doarjjaortnega. 

Loga dán ášši ja eará Pluss-áššiid juohke vahkku avvir.no:s

Deaddil dákko - šatta abonneantan!

Loga Pluss ja eAviissa, 50 kr. mánnui. Ávvir Ollislaš, báberaviisa oktan eAviissain ja Plussain, 102 kr. mánnui.

Abonnemeanta lea doaimmas dassážii go bissehat dan. Das ii leat čanastatáigi.

Jus leat abonneanta:
Pluss lea mielde ollislaš ja digitála abonnemeanttas.

Jus leat ovdalaččas jo abonneanta, registrere iežat, sádde e-boastta dahje riŋge 934 40 700 vai oaččut Ávvir Plussa ja eAviissa.

Jus leat eambbo gažaldagat, riŋge min kunddarbálvalussii, tlf. 934 40 700 dahje e-boastta.

For Norsk, les her

Ovdasiiddus dál