Almmuhus

Almmuhus

Čáhce­hevro ja šovva Guovda­geainnus

ŠOVVA JA ČÁHCEHEVRO: Mannan vahkkoloahpa NM-čáhcecrossas ja Dragraces ii sáhte lohkat eambbo ahte lei sukseassa. Geahččit besse oaidnit olu gilvvuid ja leahtu, go gilvošiljus ceaggái čáhcehevro olles vahkkoloahpa.﷯Govven: Nils Johan Vars

Guovdageainnu mohtorsearvvi čáhcecrossa orru leamen stuorimus lágideapmi Skandinávias, go ledje badje čuođi oasseváldi. Sii guđđe suova ja cáhcehevrro borggistit Guovdageidnui.

Loga dán ášši ja eará Pluss-áššiid juohke vahkku avvir.no:s

Deaddil dákko - šatta abonneantan!

Loga Pluss ja eAviissa, 50 kr. mánnui. Ávvir Ollislaš, báberaviisa oktan eAviissain ja Plussain, 102 kr. mánnui.

Abonnemeanta lea doaimmas dassážii go bissehat dan. Das ii leat čanastatáigi.

Jus leat abonneanta:
Pluss lea mielde ollislaš ja digitála abonnemeanttas.

Jus leat ovdalaččas jo abonneanta, registrere iežat, sádde e-boastta dahje riŋge 934 40 700 vai oaččut Ávvir Plussa ja eAviissa.

Jus leat eambbo gažaldagat, riŋge min kunddarbálvalussii, tlf. 934 40 700 dahje e-boastta.

For Norsk, les her

Ovdasiiddus dál