Almmuhus

Almmuhus

Nuppi jagi juo bivdime lobi­heamet Deanus

– Go olbmot jerret mus gii mun lean go jođán máilmmis, de láven lohkat mun lean luossabivdi. Lea dehálaš oassi mu eallimis, go sáhtán háhkat biepmu njuolga luonddus, muitala guollebivdi Áslat Holmberg, gii lea oahppan bivdit áhčistis, Nils Antti Holmbergas. ﷯(Priváhtagovva)

– Ii leat gal vuogas dilli go lobihuššat ferte iežas ruovttobáikkis.

Loga dán ášši ja eará Pluss-áššiid juohke vahkku avvir.no:s

Deaddil dákko - šatta abonneantan!

Loga Pluss ja eAviissa, 50 kr. mánnui. Ávvir Ollislaš, báberaviisa oktan eAviissain ja Plussain, 102 kr. mánnui.

Abonnemeanta lea doaimmas dassážii go bissehat dan. Das ii leat čanastatáigi.

Jus leat abonneanta:
Pluss lea mielde ollislaš ja digitála abonnemeanttas.

Jus leat ovdalaččas jo abonneanta, registrere iežat, sádde e-boastta dahje riŋge 934 40 700 vai oaččut Ávvir Plussa ja eAviissa.

Jus leat eambbo gažaldagat, riŋge min kunddarbálvalussii, tlf. 934 40 700 dahje e-boastta.

For Norsk, les her

Ovdasiiddus dál