Almmuhus

Almmuhus

Guovda­geainnus Cannesii

Anne Lajla Utsi ja Liisa Holmberg deaivvadeigga Paul Federbushiin  Sundance Film Institutes. ﷯Buot govat: ISFI

Máilmmi stuorámus filbmafestiválas eai leat dušše rukses láhtteránut, filbmanásttit ja čalbmáičuohcci feasttat. Sámi Filbmainstituhttii leat eanas leamaš čoahkkimat, organiseren ja bargu. Muhto lea maid leamaš áigi fitnat álgočájálmasain.

Loga dán ášši ja eará Pluss-áššiid juohke vahkku avvir.no:s

Deaddil dákko - šatta abonneantan!

Loga Pluss ja eAviissa, 50 kr. mánnui. Ávvir Ollislaš, báberaviisa oktan eAviissain ja Plussain, 102 kr. mánnui.

Abonnemeanta lea doaimmas dassážii go bissehat dan. Das ii leat čanastatáigi.

Jus leat abonneanta:
Pluss lea mielde ollislaš ja digitála abonnemeanttas.

Jus leat ovdalaččas jo abonneanta, registrere iežat, sádde e-boastta dahje riŋge 934 40 700 vai oaččut Ávvir Plussa ja eAviissa.

Jus leat eambbo gažaldagat, riŋge min kunddarbálvalussii, tlf. 934 40 700 dahje e-boastta.

For Norsk, les her

Ovdasiiddus dál