Almmuhus

Almmuhus

–Dán jagi gal leat nu olu čeahpes juoigit ahte ballu dovdo

LOHKÁ SOMÁN JUOIGAT: Per Bueng juoigá dán jagi Berit Alette luođi, gii ieš lea bidjan luođi alcces.  ﷯Govva: Sámi musihkkafestivála

Per Bueng vuittii 2013:s Sámi Grand Prix juoigan­oasi. Son lea aitto almmuhan juoiganskearru, ja dál searvá viđát geardde Sámi Grand Prixii Berit ­Alette luđiin.

Loga dán ášši ja eará Pluss-áššiid juohke vahkku avvir.no:s

Deaddil dákko - šatta abonneantan!

Loga Pluss ja eAviissa, 50 kr. mánnui. Ávvir Ollislaš, báberaviisa oktan eAviissain ja Plussain, 102 kr. mánnui.

Abonnemeanta lea doaimmas dassážii go bissehat dan. Das ii leat čanastatáigi.

Jus leat abonneanta:
Pluss lea mielde ollislaš ja digitála abonnemeanttas.

Jus leat ovdalaččas jo abonneanta, registrere iežat, sádde e-boastta dahje riŋge 934 40 700 vai oaččut Ávvir Plussa ja eAviissa.

Jus leat eambbo gažaldagat, riŋge min kunddarbálvalussii, tlf. 934 40 700 dahje e-boastta.

For Norsk, les her

Ovdasiiddus dál