Almmuhus

Almmuhus

Historjjálaš suohpangiehta

HISTORJJÁLAŠ: Mikkel Andreas Eiras lea historjjálaš suohpangiehta, maŋŋá go vuittii norggameašttirgilvvu njealját háve. Sihke son ja Lone J. Nilssen leigga birgetmeahttumin dán jagáš gilvvus. ﷯Govven: Alice Balto

Suohpangiehta Mikkel Andreas Eira čájehii ahte son lea ain ­njoarostanhoavda maŋŋá go vuittii njealját háve Norgga­meašttirgilvvu njoarosteamis.

Loga dán ášši ja eará Pluss-áššiid juohke vahkku avvir.no:s

Deaddil dákko - šatta abonneantan!

Loga Pluss ja eAviissa, 50 kr. mánnui. Ávvir Ollislaš, báberaviisa oktan eAviissain ja Plussain, 102 kr. mánnui.

Abonnemeanta lea doaimmas dassážii go bissehat dan. Das ii leat čanastatáigi.

Jus leat abonneanta:
Pluss lea mielde ollislaš ja digitála abonnemeanttas.

Jus leat ovdalaččas jo abonneanta, registrere iežat, sádde e-boastta dahje riŋge 934 40 700 vai oaččut Ávvir Plussa ja eAviissa.

Jus leat eambbo gažaldagat, riŋge min kunddarbálvalussii, tlf. 934 40 700 dahje e-boastta.

For Norsk, les her

Ovdasiiddus dál