Almmuhus

Almmuhus

Berit Marie Lise Eira

Dán áššis gávnnat Joddus luossaseminára sáddagiid maid Ávvir sáddii mannan vahkus. Sáddagat leat čuhppon.

Stjernekamp vuoiti:

Ella Marie Hætta Isaksen ii bala gal ahte olbmot vajálduhttet su maŋŋil Stjernekampa, ja lohká iežas jo váikkuhan olusiidda.

Sotnabeaivve iđit lei biilalihkohisvuohta Hessengas. Politiijat leat váldán gitta biilavuoddji.

Maŋŋil go čielggai ahte Ella Marie Hætta Isaksen lea dán jagáš «Stjernekamp» vuoiti, de duldejedje sosiála mediat.

Árbbi maid ožžot lea Marja Lisa Thomassona eksámenbargu teáhter­skuvllas, dál boahtá dainna Guovdageidnui.

Max Mackhé lea okta dain olusiin geat ellet gasku sámi servodaga, muhto geat eai beasa jienastit sámediggeválggain. Dál leat dutkit ohcamin juste su láganiid.

Njealjis leat ohcan NRK Sámi ođasredaktevran. Ávvira ovddeš váldodoaimmaheaddji lea okta sis.

Finnmárkku politiijat leat áššáiduhttán bargi muhtin skuvllas Álttás, go navdet su seksuálalaččat unohasat láhtten ohppiid vuostá.

Ráđđehus evttoha juolludit 6 miljovnna ruvnno álggahit vistehuksema.

Dán áššái beasat geahččat videooasážiid Ávvir ávvudoaluin. Buot artisttat leat čohkkejuvvon dása.

Eai goassege leat leamašan nu olu gávttehasat Vuonnamárkaniin go dán jagi.

Gárrenoaivvis ii soaitte álot nu álki ruoktot fas deaivat. Mannan ija šadde politiijat máŋgasa doalvut ruoktot.

Mannan ija eai leat politiijat dieđihan nu máŋga dáhpáhusa birra Twitteris.

Ákšofalleheapmi Anárjogas

Davvi-Norgga universitehtabuohcciviesus lohket ákšofallehuvvon albmá dearvvašvuođa dili rievdan.

Dievdu bahuid roasmmehuvvan Anárjoga guovllus:

Seaking lea viežžan roasmmehuvvan dievddu Anárjoga guovllus odne iđđes. Dál leat rihkusteknihkkárat jođus báikái.

Politiijat, guokte ambulánssa ja Seaking leat bearjadatiđida jođus Anárjoga guvlui. 

Geahča go Jan Ole Hermansen vuosttaš geardde rohttesta Ávvira luođi lávddis.

Earát Ávvira birra:

Ávviris leat logi jagi ávvudeamit, dan oktavuođas leat olusat sávvan lihkku ja maiddái neavvastan boahtteáiggi hárrái.

Moadde beaivvi ovdal go «Stjernekamp» álgá, de lohká Ella Marie Hætta Isaksen iežas gearggusin guoimmuhit.

Ráđđehus mearridan teáhtera ja joatkkaskuvlla seamma vistái hukset:

Beaivváš Sámi Našunálateáhtera hoavda lohká áigut arvvis dánsut dál go ráđđehus lea mearridan ahte teáhtervisti ja Sámi joatkka- ja boazodoalloskuvla galget seamma vistái huksejuvvot Guovdageidnui.

Siiddut