Almmuhus

Almmuhus

Anne Marie Therese Eira Kemi

– Dán áigge luođit sáhttet veahá muittuhit lávlagiid, manadit nu njuolgadit, dadjá eallilan juoigi guhte aitto almmuhan luohteskearru.

Tråantes lágiduvvo seminára dan birra movt heaittihit koloniserema. Lea Saemien Studeenth Tråantesne ja SAIH Trondheim mat lágiidit seminára Tråantes guovvamánu 21. beaivvi. 

Kárášjogas ja Guovdageainnus lágiduvvo seminára boraspirevahágiid birra.

Ikte eahket bissehuvvui badjelaš 20-jahkásaš biilavuoddji Álttá guovddážis, dieđihit Finnmárkku politiijat Twitteris.

Nussir ASA direktevra Øystein Rushfeldt lea ilus go dál viimmat leat ožžon doaibmalobi roggagoahtit veaikki ja lohká dan ealáskáhttit dál Fálesnuori suohkana.

Nussir ASA ožžon doaibmalobi:

Ealáhus- ja guolástusdepartemeanta lea dál addán doaibmalobi Nussir ASA:i roggat veaikki Riehpovuonas.

Golbma studeantta ožžo sámi giellastipeandda, mii galgá earret eará nannet oahpaheaddje­dili guovlluin gos sámegiella lea unnitlogus. 

Ii joatkke rektoriin:

Dál leat rektorválggat álggahuvvon Sámi alla­skuvllas ja dálá rektor, Gunvor Guttorm, ii áiggo šat joatkit čavčča rájes. 

Agis ja hárjáneamis ii lean rádji, go lávddis fitne sihke nuorra, easkkaálgi ja hárjánan musihkkarat.

Sámi álbmotbeaivi Guovdageainnus:

Boarrásat ledje herskkostallame go Ávvir finadii sin luhtte sámi álbmotbeaivvi.

Sámi álbmotbeaivi Guovdageainnus:

Diehtosiidda bargit ja studeanttat sáddeje earenoamáš dearvvuođaid Sápmái.

HBO filbmen TV-ráiddu Joatkkas:

Sápmelaččat, sámegiella ja bohccot galget ­oidnot ođđa TV-ráiddus, maid dovddus rávdnjen­neahttasiidu lea buvttadeame. Heargeeaiggát lea ráhkkanan guhká dasa. 

Logut čájehit ahte gaskamearálaččat maŋemus viđa jagis leat gávccis duššan ođđajagemánus, dieđiha Trygg Trafikk.

Nu lohká sámi designer go gávttehas Ella Marie Hætta Isaksen oidno stuorra bláđi ovdasiiddus. 

– Ožžon hui ollu rámi iežan dáida­giin ja dat lokte iešdovddu, lohká movttegis dáiddár maŋŋil dáiddačájáhusrahpama.

Deanu sámeskuvlla rektora ­mielas lea dehálaš čalmmustahttit seksualitehta. 

KEiiNO favorihtat:

KEiiNO joavku, mas Fred Renè Buljo juoigá, lohká iežas áigut oččodit MGP-finála Sápmái, jus sin joavkkuin manná nu bures go veahttinfitnodagat einnostit. Dovddus Melodi Grand Prix berošteaddji ii gal eahpit.

– Ja dat ii leat gal ollin ge duhtadeaddji dilli, lohká Finnmárkku- ja Romssa fylkkamánni Elisabeth Vik Aspaker, maŋŋil go  lea leamašan oahpásnuvvamin sámesuohkaniiguin.

– Go leat nagodan vuodjin­goartta, de lea die ášši man buohkat berrejit diehtit. 

Ovccis logi olbmos, geat leat gaskal 18- ja 29-jahkásaččat, leat vásihan ahte govat dahje filmmat alddis leat almmuhuvvon sosiála mediain lobitkeahttá

Siiddut