Almmuhus

Almmuhus

Sáhttá gártat divrrasin jus dáhkádus ii leat sajis dál

Čájáhusgovva: Colourbox/Tryg Forsikring.

Njukčamánu vuosttaš beaivvi álggii ráŋggáštusmáksu vuojániid ovddas main ii leat geatnegahtton dáhkádus sajis. Dat lea váikkuhan ahte ollugat leat oastán vuojániidda dáhkádusa dál.

Published date: 
Vuossárga, 12 Njukčamánu, 2018 - 16:59
Tags: 
Fáddásánit: 

– Ollugat leat váldán oktavuođa maŋŋel go ođđa ortnet biddjui doibmii njukčamánu vuosttaš beaivvi. Earenoamážit juste ovdal go ráŋggáštusmávssut doaibmagohte, de ledje ollu vuojániid eaiggádat geain ii lean dáhkádus sajis geat válde oktavuođa, lohká Tryg Forsikring jođiheaddji Espen Opedal.

 

Vurdet logu ain njiedjat

Ođđajagi álggus ledje 111 000 vuojána main váillui dáhkádus. Lohku lea dál unnon 51 000 rádjái, čájehit Johtolatdáhkádussearvvi logut. Dál leat 46 proseantta vuojána main váilu ain dáhkádus dán jagi.

– Dat leat alla logut, ja golmma mánus leat nagodan unnidit dan alla logu beliin. Tryg Dáhkádus lea hui duhtavaš go 51 000 biilaeaiggáda leat jo go váldán eret šilttaid dahje diŋgon dáhkádusa. Mii vuordit ahte lohku ain njiedjá, ja mihttu lea ahte buot Norgga vuojániin lea dáhkádus mii lea lágalaččat geatnegahtton, lohká Opedal.

 

Stuora riska

Lea stuora riska jus vuodjá dáhkádusa haga. Maŋŋel njukčamánu vuosttaš beaivvi rájes sáhttá gártat ollu máksit ráŋggáštusmávssu ja lassin alla buhtadusmávssuid jus vuodjá earáid njeaiga ja roasmmehuhttá earáid. De sáhtát gártat máksit buhtadusa mii gokčá sin geaid roasmmehuhttá.

– Lea hirbmat stuora riska. Sáhttá gártat miljovnnaid máksit buhtadusa jus lea olmmoš gii roasmmehuvvá, lohká Opedal.

 

Lassidivat čoggo beaivvis beaivái

Diimmá juovlamánu mearridii Stuoradiggi dán ođđa ortnega, mas ulbmil lea unnidit vuojánlogu main váilu dáhkádus. Dál lea lobiheapme jus eaiggáduššá vuojána mas ii leat johtolatdáhkádus. Jus ii mávsse divada, de sáhttá ášši mannat vealgebearramii ja vuojánis sáhttet de gálgat eret šilttaid.

Juohke jándora ovddas šaddá de máksit lassidivada jus ii leat dáhkádus sajis.

Mopedas, tráktoris, muturvuojániin ja veteránavuojániin lea jándorsáhkku 50 ruvnno.

Biillain, gálvobiillain, ássanbiillain, bealtabiillain, mutursihkkeliin ja muohtaskuteriin fas 150 ruvnno.

Busses ja stuorát gálvobiillain lea jándormáksu 250 ruvnno.

På forsiden nå