– GALGET NEHTTII: Geavaheaddjeráđđi almmuhii iežaset guorahallanbohtosiid fástadoaktáriid birra. Vuoiti lei Risavika Doavtterguovddáš, gos fástadoavttur Brit Hov (gurutbealde) bargá. Dearvvašvuođaministtar Bent Høie árvvoštallá ahte eanaš fástadoaktárat galget sáhttet neahta bokte gulahallat iežaset pasieanttaiguin guovtti jagi siste. Govven: Ørn E. Borgen/NTB scanpix

Høie dieđiha digitála fásta­doaktáriid ilbmat guovtti jagis

Dearvvašvuođaministtar Bent Høie oaivvilda ahte buot pasieanttat galget beassat várret diimmuid ja digaštallat dearvvašvuođaset fástadoaktáriin neahta bokte guovtti jagi siste.

11:10 Golggotmánu 18. beaivi 2017

Geavaheaddjeráđi iskkus čájeha ahte olu doaktárat eai fála digitála diibmovárrenfálaldaga, nu mo fástadoavtternjuolggadusa mielde galget.

Njealjádasoasis váilu iežaset neahttasiidu, dahje dain leat menddo unnán dieđut neahttasiidduin.

Dušše 2,5 proseantta fástadoaktáriin ledje dohkálaš dásis Geavaheaddjeráđi iskosis.

– Dát ii leat doarvái buorre, dán fertejit sihke fástadoaktárat, gielddat ja mii váldit duođalaččat, lohká Høie NTB:i.

 

Guovtti jagi geahčen galget buohkat nehttii

Gielddain lea ovddasvástádus sihkkarastit ahte fástadoaktárat čuvvot njuolggadusa, deattuha son, muhto lasiha ahte áigu sihkkarastit ahte gávdnojit našuvnnalaš čovdosat digitála gulahallamii.

Dása gávdno jo lávdi. Čuohtenáre doaktára geavahit Helsenorge.no čovdosa.

Go jerro man guhká ádjána ovdal go buot doaktárat leat doppe, de vástida Høie:

– Plána mielde galget guovtti jagi siste. Dát vástidivččii de olu dain váttisvuođain maid Geavaheaddjeráđđi váldá ovdan, lohká dearvvašvuođaministtar, ja lasiha ahte boahtte lávki lea láhčit dili vai lea vejolaš čađahit maid videokonsultašuvnnaid.

 

Eatnašat háliidit čuojahit

Norgga dábálašmedisiidna searvvi jođiheaddji Petter Brelin lea ovttaoaivilis dasa ahte jus fástadoaktárat livčče eambbo olamuttos digitálalaččat, de ii dárbbaš dat gártat lassinoađđin fástadoavttirortnegii, vaikke dávjá boahtá ovdan ahte fástadoaktáriin lea badjelmeare bargu.

– Lea ovdamunnin fástadoavttirkantuvrraide gulahallat neahta bokte. Dát lea okta ákkain dasa go lean bivdán iežan pasieanttaid geavahit neahta. Manná njuovžileappot go pasieanttat ieža várrejit diimmu, dadjá son NTB:i.

Brelin oaivvilda ahte doavtterkantuvrrat leat olahan guhkelii go dat maid Geavaheaddjeráđi iskkus čájeha, ja čájeha eará guorahallamiidda mat leat dahkkon dán suorggis.

 

Son lohká iežas dáhttut pasieanttaid várret diimmuid Helsenorge.no bokte, muhto lasiha:

– Leat ain viehka olusat geat riŋgejit.

Guorahallan čájeha ahte doavtterkantuvrrat vástidit buorebut telefuvnna bokte go e-poastta bokte, dattetge ii leat olu doavtterkantuvrrain telefonáigi, eará go moadde diimmu iđđedis ja maŋŋelgaskabeaivvi.

(©NTB)

Fáddásánit
Ođđasat

På forsiden nå