Unjárgga gielddas eai dárbbaš šat vuoššat čázi.

Loahpahan vuoššanvárrehusa

Unjárgaláččat eai dárbbaš šat vuoššat čázi.

14:34 Borgemánu 23. beaivi 2017

Dálut, mat ožžot čázi Suovvejoga čáhcerusttegis, eai dárbbaš šat čázi vuoššat go čáhceiskosat leat buhtisin leamaš maŋimuš golbma háve. Unjárgga gielda šálloša go ássit, geat gullet dán čáhcerusttegii, leat ferten gillát dán váivvádusa olles geasi. Gielda hálbbida čáhcedivada guoskevaš dáluide. 

 

Unjárgga gielda lea bargamin oastit guokte ceahkki buhtistanrusttega eastadan dihte dán čáhcerusttega váttisvuođaid čáziin. Dál leat čáhcejohtasa ásodatguvlui molsojuvvon (2000), ja leat bovren ođđa gálduid (2001), čáhcejohtosat alášbasseŋgii lea molsojuvvon (2000), bumpenjohtosat alášbasseŋgii leat molsojuvvon (2016).  Čáhcekvalitehta ii leat liikká buorránan ja danne fertet háhkat ođđa buhtistanrusttega Suovvejoga čáhcerusttegii, dieđiha Unjárgga gielda.

På forsiden nå