Čájáhusgovva

Doappar­gurren beassážiid

 Kárášjoga gielda čállá doappargurren guoská čuovvovaš ruvttuide dáid beassážiid.

15:43 Cuoŋománu 10. beaivi 2017

Kárášjogas gurrejit doabbariid gaskavahku cuoŋománu 12. beaivvi gurrejuvvo tii. 12:00 rádjái (beaivelahki).

Vuossárgga cuoŋománu 17. beaivvi (1. beassášbeaivi) maŋiduvvo maŋŋebárgga cuoŋománu 18. beaivái.

Buot birasstašuvnnat giddejuvvojit cuoŋománu 12. beaivvis 17. beaivái.

Fáddásánit
Ođđasat

På forsiden nå