Bálddut Mázejogas dego giđđat. Ná lei ovddit beaivvi Mázes. Priváhtagovva

– Vearrát go giđđat

Mázelaš Nils Klemet Egil Hætta vásihii ovddit beaivvi juoga maid ii leat goassige ovdal vásihan,  Mázejogas jiekŋa luittii dego giđđat láve.

13:04 Skábmamánu 26. beaivi 2015
Ođastuvvon: 26.11.2015 - 14:00

Nils Klemet Egil Hætta, guhte lea badjel 50 jagi boaris nu mo ieš lohká, lei olggobeale iežas viesu Mázes, go gulai ártegis jienaid. Son viehkalii eatnodearbmái geahččat.

– De lei joga jiekŋa luoitán. Lei measta viesu allosaš ceakko jiekŋaguhpa čoahkkanan, mii de luoitilii, juste nugo giđđat láve, čilge Nils Klemet Egil Hætta Ávvirii.

 

– Vearrat go giđđat

Iežas lohká orron vissa jo 30 jagi dearpmis gos su viessu lea. 

– Lean guhká orron dáppe. Ja muittu mielde in leat goassige ovdal vásihan ahte čakčat johka luoitá jieŋa nu go giđđat, muitala Hætta.


Ná lea dál Mázejohka. Priváhtagovva

Ii leat buorre čilgehusa

Hætta ii loga sáhttit bures čilget mii lea sivvan dása. Muhto lohká dálkki soaitit váikkuhit.

– Oainnát bajábeale lea oalle seaggi dat johka ja goabbat beale leat bávttit. Dál go lei nu bivvalis dálki, ja dasto oanehaččat buolaštii ja fas bivaldii, de soittii deaddasan nu ahte jiekŋa luoitilii. Ii mus leat eará čilgehus, lohká Nils Klemet Egil Hætta.

 

Vásihii seammá 2008 jagis

Ávvir lea váldán oktavuođa Sámi allaskuvlla vuosttašamanueanssain, Árbediehtu prošeavttajođiheaddjin ja filosofiija doaktáriin Inger Marie Gaup Eirain.

Son lea earret eará čállán doavttirgrádanákkosgirjji «Muohttaga jávohis giella. Sámi árbevirolaš máhttu muohttaga birra dálkkádatrievdadanáiggis». 

Gaup Eira dieđuid mielde dakkár dáhpáhusat eai leat dábálaččat.

– Dát dieđus ii leat dábálaš. Muhto mun dieđán ahte 2008 jagis lei juste seamma, go jiekŋa luoitilii čakčat. Dalle ledjen bargamin iežan dutkanbargguin ja okta olmmoš sáddii gova munnje go jiekŋa luoitilii čakčat, muitala Gaup Eira.


Inger Marie Gaup Eira. Vuorkágovva: Liv Eli Gaup

Dálkkit leat sivvan

Dutki oainnus dálkkádatrievdadeapmi váikkuha dakkár dáhpáhusaide.

– Dát lea dieđusge stuorra ášši. Ja mii diehtit ahte dálkkádatrievdama dutkit dieđihit dálkkádaga rievdan earret eará davvi guovlluin. Muđui lea váttis dadjat mii lea sivvan dasa manne jiekŋa luoitilii Mázejogas, čilge Inger Marie Gaup Eira. Ja lasiha vel:

– Dán jagi oalle maŋŋit buolaštii, muhto fas bivaldii. Nu ahte dat sáhttá leat sivvan dasa.

 

 

 

 

 

Fáddásánit
Ođđasat

På forsiden nå