Magasiidna

Ledje olu čeahpes juoigi lávddi alde skilleduorastaga, váikko lávdi lei oalle stuoris. Jahkásaš juoigankonsearta mánáide lágiduvvui Báktehárjjis.

Olu olmmoš lei vuolgán geahččat Sámi Fashion Showa Guovdageainnus, gos guhtta duojára ja bivttashábmejeaddji besse čájehit gálvvuideaset. Lágideaddji Charlotte Eira ii jáhke ahte eambbosat livččii šat čáhkat latnjii gos čájáhus lei.

- Lean háliidan nuppes fas boahtit Guovdageidnui go liikon hui bures dán báikki. Lean hui buorre iežan fansaide, ja dieđan mus leat olu fansat dáppe, čilge Isac Elliot.

 

Otne lea rabasbeaivi Kárášjoga dáiddaskuvllas, gos guossit besset oaidnit ohppiid dáidagiid ja mo ráhkadit iešguđet lágán dáidda.

Sámi ođđa násti Ágy mielas lei erenomáš somá čuojahit Kárášjogas, go nu olusat ledje vuoruhan boahtit.

Odne lea jagi áigi go ođđa avvir.no almmuhuvvui. Vuosttaš jagi leat hástalusat ja ođđa vejolašvuođat vázzán giehtalagaid.

Lea jagi áigi go Anne Marit Gaup gájui ­olbmás Inga Kirsten Ragnhild Kemi go váibmu bisánii. Vaikko Inggá mielas ii leat nohkka giitun dat, de geigii aŋkke liđiid ja gáhku giitun iežas heakkas.

SÁMI ÁLBMOTBEAIVI

Sámi vahkku ja sámi álbmotbeaivvi oktavuođas, bovdejit Sámi Ofelaččat nuoraid hávskes maŋŋelgaskabeaivái borrat tapasa ja humadit ofelaččaiguin Cafe Sånn:as Romssas.

SÁMI ÁLBMOTBEAIVI

Das oainnát mo leat muhtin báikkiin ávvudedje Sámi álbmotbeaivvi ikte.  

Njávdámis, golbma miilla eret Oarjeleairras, lea transihttavuostáváldin gos leat dorvoohccit geat dál leat balus. Ii vel das go báhtareaddjit galget gillát Syria soađi muittuin, muhto maid ballat goas ja jus Norgga eiseválddit fuobmájit sin sáddet ruovttoluotta.

Siiddut