Almmuhus

Almmuhus

Amalia lea čorge­goahtán Norgga

VIŠŠALIS NIEIDA: Amalia vánddarda miehtá Norgga ja čorge mearragáttiid, luonddu ja gávpogiid. Buot govat: Amalia-Louise Miniggio priváhta govat

Amalia-Louise Miniggio (23) lea eret Gáivuonas ja sus lea earenamaš čorgenprošeakta mii maid lea movttiidahttán earáid čorgegoahtit.

Loga dán ášši ja eará Pluss-áššiid juohke vahkku avvir.no:s

Deaddil dákko - šatta abonneantan!

Loga Pluss ja eAviissa, 50 kr. mánnui. Ávvir Ollislaš, báberaviisa oktan eAviissain ja Plussain, 102 kr. mánnui.

Abonnemeanta lea doaimmas dassážii go bissehat dan. Das ii leat čanastatáigi.

Jus leat abonneanta:
Pluss lea mielde ollislaš ja digitála abonnemeanttas.

Jus leat ovdalaččas jo abonneanta, registrere iežat, sádde e-boastta dahje riŋge 934 40 700 vai oaččut Ávvir Plussa ja eAviissa.

Jus leat eambbo gažaldagat, riŋge min kunddarbálvalussii, tlf. 934 40 700 dahje e-boastta.

For Norsk, les her

På forsiden nå