YLE-OĐĐASAT-STUDIO: TV-doaimmaheaddji Kaisa Aikio muitala ođđasiid dás. ﷯Govva: Yle Sápmi

Yle Sápmi ávvuda 70 jagi: – Sámiid árga­beaivvi skibir ja váldo­álbmoga uksa sáme­máilbmái

– Máŋgasiidda lea rádio ain árgabeaivvi skibir ja guoimmuheaddji gos gullá ságaid iežas gillii, sihke anáraš-, nuortalaš- ja davvi­sámegillii Suomas, lohká Yle Sámi doaibmi hoavda Maria Saijets dál go Yle Sápmi deavdá 70 jagi.

Loga dán ášši ja eará Pluss-áššiid juohke vahkku avvir.no:s

Deaddil dákko - šatta abonneantan!

Loga Pluss ja eAviissa, 50 kr. mánnui. Ávvir Ollislaš, báberaviisa oktan eAviissain ja Plussain, 102 kr. mánnui.

Abonnemeanta lea doaimmas dassážii go bissehat dan. Das ii leat čanastatáigi.

Jus leat abonneanta:
Pluss lea mielde ollislaš ja digitála abonnemeanttas.

Jus leat ovdalaččas jo abonneanta, registrere iežat, sádde e-boastta dahje riŋge 934 40 700 vai oaččut Ávvir Plussa ja eAviissa.

Jus leat eambbo gažaldagat, riŋge min kunddarbálvalussii, tlf. 934 40 700 dahje e-boastta.

For Norsk, les her

På forsiden nå