Geahča Tråante govaid

Sotnabeaivve lei maŋimuš beaivi Tråante2017 doaluin. Ávvir lea čohkken govaid iešguđet dáhpáhusain Tråantes, dáppe sáhtát daid geahččat.

13:32 Guovvamánu 12. beaivi 2017
Ođastuvvon: 13.02.2017 - 13:53

Geahča govvagalleriija dáppe!

Fáddásánit
Magasiidna

På forsiden nå