Máinnasteapmi ja girjelohkan lea guovddážis juohke lávvordaga Ráissa girjerádjosis. Vuorkágovva.

Máinnas­boddu juohke lávvordaga Ráissas

Halti ja Ráissa girjerájus lágida máinnasbottu juohke lávvordaga girjerádjosis.

14:26 Ođđajagimánu 11. beaivi 2018

Buohkat leat buresboahtimat máinnasboddui girjerádjosis mii lágiduvvo juohke lávvordaga diibmu 13.

– Háliidat go don dahje du bearaš gullat máidnasiid, de leat bures boahtin, čállá Ráissa girjerájus ja Halti sosiála medias.

Fáddásánit
Kultuvra

På forsiden nå