Almmuhus

Almmuhus

– Mii háliidit muitalit Sámi earenoamáš muitalusaid

BEAIVVÁŽA BARGIT JA NEAVTTÁRAT: Preassačoahkkimis beasaimet deaivvadit neavttáriiguin ja Beaivváža bargiiguin. Dál lea 2018 prográmma almmuhuvvon ja orru nu ahte leat bihtát buot ahkásaččaide. ﷯Buot govaid govven: Ellen Marianne Siri

Beaivváš Sámi Nášunalateahtár lea dál ­almmuhan 2018 prográmma, mas leat bihtát buot ahkásaččaide. Nu sávvet gehččiidlogu lassánit boahtte jagi.

Loga dán ášši ja eará Pluss-áššiid juohke vahkku avvir.no:s

Deaddil dákko - šatta abonneantan!

Loga Pluss ja eAviissa, 50 kr. mánnui. Ávvir Ollislaš, báberaviisa oktan eAviissain ja Plussain, 102 kr. mánnui.

Abonnemeanta lea doaimmas dassážii go bissehat dan. Das ii leat čanastatáigi.

Jus leat abonneanta:
Pluss lea mielde ollislaš ja digitála abonnemeanttas.

Jus leat ovdalaččas jo abonneanta, registrere iežat, sádde e-boastta dahje riŋge 934 40 700 vai oaččut Ávvir Plussa ja eAviissa.

Jus leat eambbo gažaldagat, riŋge min kunddarbálvalussii, tlf. 934 40 700 dahje e-boastta.

For Norsk, les her

Ovdasiiddus dál