Almmuhus

Almmuhus

Áŋgirat juoiggadit ja čuojahit rumbbuid

Juoigi Berit Alette Mienna ja čuojaheaddji Halvdan Nedrejord galledeaba Mátta-Várjjaga skuvllaid ja mánaidgárddiid, ja mánát leat áŋgirat oahppat čuojahit rumbbuid ja ­juoigat.﷯Govven: Silje Malene Varsi.

Mátta-Várjjaga mánát leat bures oahpásmuvvan luđiide ja sámi lávlagiidda. Berit Alette Mienna ja Halvdan Nedrejord leaba oahpahan skuvllaid ja mánágárddiid mánáid juoigat ja čuojahit. Geahča video!

Loga dán ášši ja eará Pluss-áššiid juohke vahkku avvir.no:s

Deaddil dákko - šatta abonneantan!

Loga Pluss ja eAviissa, 50 kr. mánnui. Ávvir Ollislaš, báberaviisa oktan eAviissain ja Plussain, 102 kr. mánnui.

Abonnemeanta lea doaimmas dassážii go bissehat dan. Das ii leat čanastatáigi.

Jus leat abonneanta:
Pluss lea mielde ollislaš ja digitála abonnemeanttas.

Jus leat ovdalaččas jo abonneanta, registrere iežat, sádde e-boastta dahje riŋge 934 40 700 vai oaččut Ávvir Plussa ja eAviissa.

Jus leat eambbo gažaldagat, riŋge min kunddarbálvalussii, tlf. 934 40 700 dahje e-boastta.

For Norsk, les her

På forsiden nå