Finnmárkku fylkkasuohkana váldolávdegotti jođiheaddji Geir Ove Bakken. Govven: Maria Borch Mietinen

Ruhtadoarjja kulturviesuide unnu Finnmárkkus

Kulturdepartemeanta lea unnidan doarjagiid 64 proseanttain maŋemus viđa jagis. Váldolávdegotti jođiheaddji reagere garrasit unnideapmái.

12:00 Golggotmánu 08. beaivi 2017
Ođastuvvon: 08.10.2017 - 12:08

Viđa jagis lea kulturdepartemeanta unnidan ruhtadoarjaga golmma milliuvnna ruvnnuin. 2013s lei doarjjasupmi badjelaš 4,4 milliuvnna. Dál lea supmi unnon gitta 1,6 milliuvdnii.

 

Vuordá lassáneami

Finnmárkku fylkkagieldda váldolávdegotti jođiheaddji Geir Ove Bakken lea vuorjašuvvan dan stuora unnideami ovddas.

– Leat stuora váikkuhusat báikkálaš ja guovlulaš kultureallimii Finnmárkkus, ja dagaha váttis dili fylkkasuohkanii vuoruhit ja juolludit dáid ruđaid, lohká Bakken preassadieđáhusas ja lasiha:

– Jus vel eanet unnida dán doarjaga, de sáhttá olles doarjjaortnet billahuvvat. Vuordámušat leat ahte ruhtasupmi lasihuvvo, dadjá son.

 

Smávit gilážiid ovddas vuorjašuvvan

Váldolávdegotti jođiheaddji vuorjašuvvá ruđaid dihte mat doalahit ja ovdánahttet kultureallima unnit báikkiin ja giliin fylkkas. Maŋemus jagiid leat doarjagat leamaš dehálaččat prošeavttaid čađaheapmái, sihke ođđa kulturviesu huksemii Gilivuonas, ja Buollánávžži servvodatviesu divodeapmái.

 

Dás oainnát man ollu doarjja lea leamaš maŋemus vihtta jagi:

Jahki Doarjja
2013 4 468 824 ruvnno
2014 4 352 556 ruvnno
2015 3 251 522 ruvnno
2016 2 261 717 ruvnno
2017 1 627 826 ruvnno

 

Fáddásánit
Kultuvra

På forsiden nå