Johan Kitti Govven: Marit Elin Kemi Ođđa vuoiŋŋalaš lávlla. Govven: Preassagovva

Ođđa vuoiŋŋalaš lávlla ilbman

Dál lea ođđa vuoiŋŋalaš lávlla ilbman maid artista Johan Kitti lea ovttas «Rieban»-buvttadeddjiin Bernt Mikkeliin ráhkadan. Guldal lávlaga:

15:22 Cuoŋománu 18. beaivi 2017

Vuoiŋŋalaš lávlaga namma lea «Iđedis árrat», mii lea sálbma.

Lávlaga teaksta lea vižžon muhtin sálmmas sálbmagirjjis, mii dasto lea jorgaluvvon eŋgelasgielas sámegillii.

 

Lávlla lea ođđa skearrus

«Iđedis árrat» lávlla lea ođđa skearrus maid Johan Kitti ja su produseanta «Rieban» almmuheaba giđđat, ođđa skearru namma lea «Min ráhkis sálmmat 2».

 

Olbmot vurde nuppi sálbmaskearru

Johan Kitti muitala ahte olbmot liikojedje su vuosttaš skerrui «Min ráhkis sálmmat», ja ollugat jearahišgohte ahte ii go leat jurddašan ráhkadit vel eambbo skearruid main leat sálmmat.

– Moai humaime produseanttain dan birra, ja ozaime ruđaid dan prošektii. Dál lea ge nubbi sálbmaskearru álggahuvvon, čilge son.

 


Ođđa vuoiŋŋalaš lávlla «Iđedis árrat» lea álmmuhuvvon. 
Govven: Preassagovva

Ovdagihtii besset gullat

Kitti lohká ahte lea somá go olbmot leat vuordán nuppi cd-skearru almmuhuvvot, mas leat sálmmat.

Soai leaba maid produseanttain mearridan almmuhit lávlaga «Iđedis árrat» ovdal go olles skearru almmuhuvvo, dan dihte vai olbmot besset gullat makkár sullasaš lávlagat leat skearrus.

 

14 vuoiŋŋalaš lávlaga

Ođđa skearrus «Min ráhkis sálmmat 2» leat 14 sálmma.

Okta dain lea dat mii dál lea almmuhuvvon, «Iđedis árrat».

– Visot vuoiŋŋalaš lávlagat mat leat skearrus leat maiddái sálbmagirjjiin, loahpaha Johan Kitti.

Lávlaga «Iđedis árrat» sáhttá dál guldalit digitálalaččat juohke sajis ja vel buot streamen bálvalusain.

 

Guldal lávlaga dás, ođasmahte siiddu jus ii iđe dakkaviđe:

Fáddásánit
Kultuvra

På forsiden nå