Sámevuohta oidnosis

Troanddin gávpogis dovdo sámevuohta, odne álge Tråante 2017 doalut, muhto dan ovdal lei ráhkkaneapmi. 

14:17 Guovvamánu 06. beaivi 2017
Ođastuvvon: 06.02.2017 - 14:21

Odne álget Tråantte 2017 doalut. Olu dáhpáhusat olles vahkku. Troandima Torgas lea stuora lávvu ceggejuvvon, gos olu sámi fitnodagat leat vuovdimin gálvvuideaset. 

Ávvir humadii Lifjell Bovre eaiggádiin Cecilie Danielsen Lifjell, ja Anette Smuk Buljo Finnmark Rein fitnodagas ovdal rahpama. 

 

Fáddásánit
Kultuvra

På forsiden nå