Almmuhus

Almmuhus

Linnea Madeleine Gaup - Stohpoguoikkas - Iešjohka

Searvva Ávvira luossagilvui ja šatta luossagonagassan dahje -dronnegin. Mánát sáhttet maid searvat. Gilvonjuolggadusaid gávnnat dáppe.

Delta på Ávvirs laksekonkurranse og bli laksekonge eller -dronning. Barn kan også delta. Konkurransereglene finner du her.

Ollesolbmuid luohká váldovuoitu lea 5000 ruvnno árvosaš skeaŋkakoarta, mánáidluohkás ges 1500 ruvnno árvosaš skeaŋkakoarta. Mánáid gaskkas vuorbáduvvo maid oaggunstággu vahkkosaččat.

Dása lassin lea maid sáivaguollegilvu, mas son guhte goddá losimus čuovžža vuoitá 2500 ruvnno árvosaš skeaŋkakoartta, ja son guhte goddá losimus rávddu, vuoitá maid 2500 ruvnno árvosaš skeaŋkakoartta man Isan skohterfitnodat sponse.

 

Hovedpremie for voksne er et gavekort på 5000 kr. Hovedpremie for barn er et gavekort på 1500 kr. 

I tillegg trekker vi ukentlig en vinner i barneklassen, hvor vinneren får et fiskesett sponset av FeFo.

I år har vi også en egen ferskvannsfiskekonkurranse. Den som tar den tyngste siken vinner et gavekort på 2500 kr, og den som tar den tyngste røya vinner også et gavekort på 2500 kr sponset av Isan.

 

Fangst sted : 
Stohpoguoikkas
Elv: 
Iešjohka
Navn pa fisker: 
Linnea Madeleine Gaup
Sluk/flue: 
Dolgevuogga