Almmuhus

Almmuhus

Máhtte Niillas Utsi - Čorgasis - Čorgasis

Searvva Ávvira luossagilvui ja šatta luossagonagassan dahje -dronnegin. Mánát sáhttet maid searvat. 

Gilvonjuolggadusaid gávnnat dáppe.

 

Delta på Ávvirs laksekonkurranse og bli laksekonge eller -dronning. Barn kan også delta.

Konkurransereglene finner du her.

 

Ollesolbmuid luohká váldovuoitu lea 5000 ruvnno árvosaš skeaŋkakoarta, mánáidluohkás ges 1500 ruvnno árvosaš skeaŋkakoarta.

Mánáid gaskkas vuorbáduvvo maid oaggunstággu vahkkosaččat.

 

Hovedpremie for voksne er et gavekort på 5000 kr. Hovedpremie for barn er et gavekort på 1500 kr. 

I tillegg trekker vi ukentlig en vinner i barneklassen, hvor vinneren får et fiskesett.

 

Fangst sted : 
Čorgasis
Elv: 
Čorgasis
Navn pa fisker: 
Máhtte Niillas Utsi
Vekt pa fisken: 
250 grámma
Sluk/flue: 
Dolgevuokkain