Tone Annie Sara 60 jagi

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Riegádanbeaivi

Tone Annie Sara 60 jagi

Tone Annie Sara, Giehtavuonas, devddii 60 jagi sotnabeaivvi.

Váimmolaš riegádanbeaivvi sávaldagat isidis Mihkkal-Bieras, mánáiguin Joakim ja Renate, vivvasasas Lars ja mánáidmánáiguin Ailo, Mathea ja Leon.