Ann Karine Gaup 30 jagi

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Riegádanbeaivi

Ann Karine Gaup 30 jagi

Skábmamánu 20. beaivvi deavdá Ann Karine 30 jagi. Mii cealkit váimmolaš lihkkosávaldagaid du stuora beaivái ja buot vejolaš buori boahtteáigái.
Ann Karine ávvuda riegádanbeaivvis bearjadaga 18. beaivvi, iežas eatni ja áhči viesus Ájagobis. Sávvat fulkkiide ja olbmáide bures boahtima.

Dearvuođat buohkain ruovttus