Almmuhus

Almmuhus

Sárá Álehttá G. Eira & Johan Issát J. Eira

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Náitalan

Sárá Álehttá G. Eira & Johan Issát J. Eira

Moai náitaleimme Kárášjoga girkus jagi áigi, 28.10.2016.
Munnos ledje erenoamaš beaivvit ja giite moarsebiiggá ja irgereaŋgga buori ovttasbarggus, veahkis ja rávvagiid ovddas. Doai leahppi erenoamážat!
 
Háliidetne maid giitit bearraša, fulkkiid, ustibiid ja verddiid buot veahki ovddas ovdal heajaid, headjabeaivvi ja maŋŋil heajaid. Dii lehpet rámálmasat!
 
Stuorra giitu suohkanbáhppii Franziska Försterii guhte náittii munno.
 
Letne maid giitevaččat gussiiguin geat bohte munno headdjabeivviid ávvudit.
Giitosat buot skeaŋkkaid, dearvvuođaid ja lihkkusávaldagaid ovddas.
 
Sárá Álehttá G. Eira & Johan Issát J. Eira