Rabas virggit

Rabas virggit

Dearvvasvuohta ja fuolahus Kárášjoga gielddas lea čuovvovaš virrgit rahpasat: buohccedivššár, dearvvasvuođadivššár, mánáidsuodjalankonsuleanta ja prošeaktajođiheaddji.

Álgin farggamusat.

Dievaslaš almmuhusa gávnnat Kárášjoga gieldda ruovttusiiddus: www.karasjok.kommune.no

Ohcanáigemearri
30.06.2017