Rabas fylkkamanniámmát Romssas ja Finnmárkkus (jahkemearrevirgi)

Rabas fylkkamanniámmát Romssas ja Finnmárkkus (jahkemearrevirgi)

Ohcanáigemearri lea borgemánu 8.b.2017.
Eanet dieđuid virggiid birra gávnnat dáppe: www.regjeringen.no – rabas virggit

 

Ledig embete som fylkesmann
i Troms og Finnmark (åremål)
Søknadsfristen er 8. august 2017.
For mer informasjon om stillingene, se:
www.jobb.dep.no/kmd

Ohcanáigemearri
08.08.2017