Almmuhus

Almmuhus

Nils Skoglund

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Riegádanbeaivi

Nils Skoglund

Háliidan sáddet maŋŋonan riegádanbeaivvedearvuođaid iežan ráhkis áddjái Erkke Niillas Niillasii.

Sus lei riegádanbeaivi juovlamánu 7. beaivve ja devddii olles 85 jagi. Áddjá, don leat mu ovdagovva! ❤️
Leat mutnje hui divrras. Hui buorre dutnje ja sávan dus šaddet fiinna doalut.

Sala dievva riegádanbeaivvedearvuođat Gunn Karinis. Maija ja Aila Louise maid sáddeba máttaráddjái dearvuođaid.