Áilu Severius

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Áilu Severius

Eatni ja áhčči movttegis reaŋga Áilu Severius deavdá jagi 18. beaivvi skábmamánus. Moai letne hui buorit dutnje ja sávve hui ollu lihkku vuosttaš riegadanbeaivái.
Silje ja Mathis Áilu, Hárstták