Almmuhus

Almmuhus

Lucas André 6 jagi

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Riegádanbeaivi

Lucas André 6 jagi

Munno siivos ja searas reanga deavdá olles 6 jagi odne 02.08.17. Moai sávve dunnje hui ollu lihkku riegádanbeivviin ❤ Sala dievva dearvuođat eatnis ja áhčis. Áhkku ja áddjá Láhpoluobbalis maid searvaba dearvuodaide.