Johan Aslat 13 jagi!

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Riegádanbeaivi

Johan Aslat 13 jagi!

Munno nuoramus bárdni ja munno unnavieljaš Johan Aslat deavdá 13 jagi golggotmánu 16. beaivve.

Sávvat sutnje lihku beivviin, nuoraidskuvlla vázzimiin ja buot buriid nuorravuođa eallimii.

 

Váimmolaš dearvvuođat

eatnis ja áhčis

vieljain Mihkkal Antes ja Nils Erikas ja Martines