Inger Marita 21 jagi!

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Riegádanbeaivi

Inger Marita 21 jagi!

Min movttegis bargoustibis Inger Marita lea riegadanbeaivi čakčamánu 17. beaivvi! Mii sávvat dutnje hui olu lihkku beivviin, ja maiddái go dál leat dohkkehuvvon persovnnalaš hárjeheaddji!

Olu lihkkusávaldagat du bargoustibiin Ávviris.