Charlotte deavdá 10 jagi!

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Riegádanbeaivi

Charlotte deavdá 10 jagi!

Son gii lea nu søta, čeahppi lávlut, juoigat, dánsut ja son gii máhttá láibut. Son lea mu searas ja čeahpes ristnieida. 3. beaivvi njukčamanus deavdá Charlotte olles 10 jagi. Moai sávve dutnje HUI olu lihkku beivviin. Lihkku saváldagat Ine risteatnis ja ristoappás Aina Linneas. <3